Nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta

!!! NEO - OmaPolun PopUp- verkkokauppa on avattu osoitteessa neoshop.fi !!! Käy kurkkaamassa!

NEO – OmaPolun nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta tukevan toiminnan kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä heidän läheisensä. Työmuoto pitää sisällään yksilöohjausta, kulttuuri- ja taidepainotteista pajatoimintaa, kansalaistaitoryhmiä sekä ammatillista ryhmätoimintaa. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä nuoren sekä hänen verkostonsa kanssa. 

Haluatko tukea NEO-OmaPolun toimintaa?

NEO - OmaPolku Facebookissa