Ansaintamahdollisuuksia kehittävässä toiminnassa pyritään löytämään yksilöllisiä ratkaisuja nuorten ansaintamahdollisuuksien lisäämiseksi.

 

Ansaintamahdollisuuksia kehitetäään tuetun työllistymisen menetelmin, mutta myös erilaisten tilaustöiden ja projektien toteuttamisen kautta.