Kansalaistaitoryhmissä vahvistetaan nuorten elämänhallintaan, osallisuuteen ja itsenäiseen suoriutumiseen liittyviä taitoja. Itsensä kehittäminen, elinikäinen oppiminen, yleissivistyksen laajentaminen, itsestä huolehtiminen ja yhdessä tekeminen ovat ryhmien toiminnan ydintä.

Kansalaistaitoja harjoitellaan pienryhmissä, joita ovat: äidinkielen- ja englanninryhmät, Pläjäys (nuorten esille nostamat teemat), Liikeryhmä, Ohjattu liikuntaryhmä, Elokuvakasvatus sekä Vaikuttamisryhmä.