Kulttuuripajassa ollaan ajan hermolla, tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Pajalaiset oppivat arki- ja työelämän taitoja, kehittävät itsetuntemustaan ja ryhmätyöskentelytaitoja. Pajassa työskennellään median ja taiteen eri välineillä ja tekniikoilla ja osallistutaan erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Ryhmässä on kaksi pajaohjaajaa.