Ohjattu liikunta toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin liikuntatoimen kanssa. Toiminnan suunnittelee ja toteuttaa kaksi Tampereen kaupungin liikunnanohjaajaa. Ohjatun liikunnan sisältöinä ovat muun muassa vesijumppa, kuntosalilla käynti ja ulkoliikunta. Ryhmän toiminnan tukena toimivat NEO - OmaPolun ohjaajat.