Toimintaan osallistuville nuorille laaditaan Nuoren oman polun suunnitelma (NOPS).  NOPS:n tarkoituksena on tuoda toimintaan osallistumiselle suunnitelmallisuutta ja tavoitteita. Tavoitevalmennuksella vahvistetaan nuoren osallisuutta oman elämän päätöksentekoon. Tavoitevalmentajan tuella nuori tarkastelee omaa tilannettaan aktiivisena toimijana, asettaen tavoitteita sekä määrittämällä toimenpiteitä.