Vaikuttamisryhmässä ollaan kiinnostuneita yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamisesta. 

Ryhmän tehtävänä on tuoda esille erityistä tukea tarvitsevien nuorten näkökulmia ja mielipiteitä, edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten tietoisuutta yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten taitoja ja tietoja omaan elämään liittyvässä päätöksenteossa. Lisäksi ryhmä esittää kehittämisideoita ja toimenpiteitä NEO - OmaPolun toiminnan kehittämiseksi.