NEO - OmaPolun yksilöohjaukseen kuuluu tavoitevalmennus, ansaintamahdollisuuksia kehittävä toiminta sekä asumisen tukipalvelut.